You are here:  / Pozostałe / Psychoterapeuci Lublin

Psychoterapeuci Lublin

W jaki sposób radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja na ogół kojarzy nam się z czymś wybitnie niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to zazwyczaj osoby z ogromną ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami oraz przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to faceci bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać trzeba, iż niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a oraz takie nie przynależą do rzadkości. W Polsce jest niezmiernie wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psycholog Lublin. Nie dotyczy to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to stosowny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są najczęściej niezmiernie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za porządne dla siebie. Omawiane zakłócenia należą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.